Hur kan Stödmaterial elevhälsa användas i praktiken?

Workshop där du som deltagare får sätta dig in i och pröva Stödmaterial elevhälsa

 

 • 29
  torsdag
  november 2018
  09.00 - 12.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndighten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 169688
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under en halvdag får du som deltagare information om hur Stödmaterial elevhälsa kan användas för att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan. Du får delta i workshops för att tillsammans med andra arbeta med de fyra reflektionsunderlag som ingår i materialet. I dessa synliggör vi skolans elevhälsoarbete, utforskar fler perspektiv i skolans samtalskultur, utvecklar skolans strukturer och hur skolans elevhälsoarbete kan systematiseras.

 

Ta gärna del av antologin på https://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/forskarantologi/ och handledningen Det lilla ordet främst, ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan på https://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/handledning-med-reflektionsunderlag/

Medverkande

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Målgruppsbeskrivning

Elevhälsochefer, rektorer och/eller personal inom elevhälsan

Syfte

Syftet är att du som deltagare får stöd i att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan.

Mål

Målet är att du som deltagare konkret arbetat med Stödmaterial elevhälsa.

Upplysningar om innehåll

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 3 juli 2018 Granskat fredag 16 november 2018
Tillbaka till toppen