Hoppa till innehåll

Främja närvaro

Hur kan skolan arbeta relationellt och systematiskt för att främja närvaro.

 • 28
  torsdag
  november 2019
  09.00 - 15.45 Kalmar, Linneuniversitetet, Azur (Vi2166), Norra kajplan 6
  https://lnu.se/globalassets/dokument---gemensamma/lokal--och-serviceavdelningen/campuskartor/karta_kalmar_universitetskajen_2019.pdf
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 215931
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under tematräffen får du som deltagare möta föreläsare som arbetar relationellt och strukturerat för att främja närvaro samt återfå elever till skolan. Tematräffen innehåller också dialog och erfarenhetsutbyte.

Medverkande

Danijel Lukic, danijel.lukic@spsm.se, 0104735089
Annika Lilja, annika.lilja@spsm.se, 010-473 5576

Målgruppsbeskrivning

Skolledare, elevhälsopersonal och pedagoger inom grundskolan och gymnasium som behöver samverka för att på ett relationellt och systematiskt sätt främja närvaro.

Syfte

Deltagarna ska få möjlighet att ta del av lärande exempel, forskning och beprövad erfarenhet kring arbetet med att främja närvaro. Dagen ger möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare fått ta del av lärande exempel på hur närvaro kan främjas och fått kunskaper om strukturerad arbetsgång.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Annika Lilja, annika.lilja@spsm.se, 010-473 5576
Danijel Lukic, danijel.lukic@spsm.se, 0104735089

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Tillgänglighet

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress så att du kan att logga in på ”Min sida”. Här finns de uppgifter som vi registrerat om dig och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid felaktiga kontaktuppgifter garanterar vi inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kan vi behöva göra ett urval.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart.
För att avboka kursplats eller om du glömt dina inloggningsuppgifter, se kursinformationen, http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat tisdag 8 oktober 2019 Granskat torsdag 17 oktober 2019