Hoppa till innehåll

Framgångsrika arbetssätt inom vuxenutbildningen med stöd av statsbidrag

En tematräff med information om

 • statsbidrag och ansökningsprocessen
 • framgångsrika strategier och arbetssätt inom två vuxenutbildningsverksamheter.

 • 25
  onsdag
  mars 2020
  13.00 - 16.00 Vänersborg, Vänerparken, Vänersalen
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 227105
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen ger dig information om Specialpedagogiska skolmyndigheten och vilket stöd myndigheten kan ge vuxenutbildningen.

Du får ta del av två utvecklingsprojekt finansierade av statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Projekten har genomförts på vuxenutbildningarna i Trollhättans och Partille kommun.

Du får information om hur din verksamhet kan söka statsbidrag för ett utvecklingsprojekt som syftar till att öka måluppfyllelsen för vuxenstuderande med funktionsnedsättning och vad det innebär att söka och driva ett utvecklingsprojekt.

Du får möjlighet att delta i ett erfarenhetsutbyte med personal från andra vuxenutbildningsverksamheter.

Medverkande

Gun Nilsson, gun.nilsson@spsm.se, 010473 5308
Christina Duvhammar, christina.duvhammar@spsm.se, 010-4735001
Mari Garnwall, mari.garnwall@spsm.se, 0738205127
Marie Wicksell, marie.wicksell@spsm.se, 0104735562

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig till funktioner inom vuxenutbildningen som har ett utbildningsansvar eller undervisningsansvar samt även SYV och kurator.

Syfte

Syftet med tematräffen är att få information om hur man söker statsbidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten och ta del av erfarenheter från utvecklingsprojekt genomförda inom vuxenutbildning.

Mål

Målet med tematräffen är att du som deltagare ska få kunskap om

 • hur man söker statsbidrag för ett utvecklingsprojekt
 • andra vuxenutbildningsverksamheters framgångsrika strategier och arbetssätt.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Mari Garnwall, mari.garnwall@spsm.se, 0738205127
Gun Nilsson, gun.nilsson@spsm.se, 010473 5308
Marie Wicksell, marie.wicksell@spsm.se, 0104735562
Christina Duvhammar, christina.duvhammar@spsm.se, 010-4735001

Skolform

Kommunal vuxenutbildning

Publicerat torsdag 16 januari 2020