Förskolan, specialpedagogik och systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

Den nätbaserade kursen vänder sig till förskollärare som vill utveckla yrkesrollen och öka beredskapen att möta pedagogiska utmaningar kring delaktighet och tillgänglighet i förskolan.

 • 08
  måndag
  oktober 2018
  -
  20
  tisdag
  november 2018
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare
 • Aktivitets-ID: 166275
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Som förskollärare i förskolan möter du utmaningar i vardagen. Den nätbaserade kursen vänder sig till dig som vill utvecklas i din yrkesroll och öka din beredskap att möta utmaningar kring delaktighet och tillgänglighet.

Kursen vänder sig till dig som vill arbeta förebyggande och systematiskt för att skapa en innehållsrik och tillgänglig verksamhet.

Kursen består av fyra moment på följande områden:

 • Kursintroduktion
  Att bekanta sig med varandra och kursplattformen.

 • Pedagogiska utmaningar i förskolan
  Hur skapar man en pedagogisk verksamhet som möter alla barn i förskolan.

 • Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
  Vikten av det systematiska kvalitetsarbetet i den pedagogiska vardagen.

 • Specialpedagogik i förskolan
  Vad är specialpedagogik i förskolan och hur den kan användas för att göra verksamheten tillgänglig för alla barn.

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna efter varje moment.

Medverkande

Elke Mackel Karlsson, elke.mackel-karlsson@spsm.se, 010 473 55 52
Eva Andersson, eva.andersson1@spsm.se, 0104735323
Ann Johansson, ann.johansson@spsm.se, 010-4735073
Bernt Steffensen, bernt.steffensen@spsm.se, 010-4735141

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare verksamma inom förskolan.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som kursdeltagarna ökar du din kunskap och förståelse om hur man skapar en verksamhet som möter alla barns behov, vikten av att arbeta systematiskt kring att utveckla kvaliteten samt hur specialpedagogiken kan användas för att göra verksamheten tillgänglig för alla barn.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • hur man skapar en pedagogisk verksamhet som möter alla barn i förskolan
 • vikten av det systematiska kvalitetsarbetet i den pedagogiska vardagen.
 • vad specialpedagogik i förskolan är och hur den kan användas för att göra verksamheten tillgänglig för alla barn.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Ann Johansson, ann.johansson@spsm.se, 010-4735073
Elke Mackel Karlsson, elke.mackel-karlsson@spsm.se, 010 473 55 52
Eva Andersson, eva.andersson1@spsm.se, 0104735323
Bernt Steffensen, bernt.steffensen@spsm.se, 010-4735141

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Förskola

Teman

Delaktighet, Tillgänglighet

Övrigt

För att ge en uppskattning av hur mycket tid kursen kommer att ta kan man beräkna en halv dag per vecka som ett rimligt mått. Det kan ta mer tid ibland och man kan nog klara sig på mindre om man är mycket effektiv och van vid att använda datorn i nätstudier. För att studierna ska ge något till var och en så är det klokt att vara medveten om att det kräver tid.

 Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat måndag 25 juni 2018