Hoppa till innehåll

Extra anpassningar och tillgängliga lärmiljöer för nyanlända elever

Tematräffen innehåller presentation av stödmaterialen Extra anpassningar, Tillgänglighet, DATE samt Särskilt stöd till nyanlända elever. Under dagen ges exempel på hur man kan använda dessa material. Även gruppdiskussioner och praktiska övningar ingår.

 • 18
  fredag
  oktober 2019
  09.00 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 210993
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Hur skapar man tillgängliga lärmiljöer för nyanlända elever?

Många nyanlända elever är i behov av extra anpassningar i början av sin skolgång i Sverige. Vad gagnar just din elevs pedagogiska utveckling? Hur kan du som pedagog använda extra anpassningar och tillgänglighetsmaterial för att skapa en lärmiljö som möter elevens behov?

Under dagen presenteras stödmaterialen Extra anpassningar, Tillgänglighet, DATE och Särskilt stöd till nyanlända elever. Det ges exempel på hur dessa material kan användas tillsammans för att genom extra anpassningar öka tillgängligheten i en nyanländ elevs lärmiljö. Deltagarna kommer också att arbeta själva med materialen som grund.

Medverkande

Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 0730711688
Gunilla Fällman, gunilla.fallman@spsm.se, 010-4735593

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagoger, speciallärare, Barn- och elevhälsa och lärare som möter nyanlända elever i sin undervisning. 

Syfte

Syftet är att du som deltagare ökar din förståelse för hur du kan utveckla en tillgänglig lärmiljö för nyanlända elever genom stödmaterialen Extra anpassningar, Tillgänglighet, DATE och Särskilt stöd till nyanlända elever. Du får även möjlighet att utbyta erfarenheter med andra kursdeltagare.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare:

Ökat din grundläggande förståelse för hur extra anpassningar och tillgänglig lärmiljö samspelar vid kartläggning och planering av undervisningen för nyanlända elever

Gjort en planering med hjälp av ovanstående stödmaterial

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Auli Skoglund Poussu, auli.skoglund-poussu@spsm.se, 010-4735469
Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 0730711688

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Kulturell mångfald, Tillgänglighet

Övrigt

Ta gärna del av nedanstående material inför tematräffen:

Organisera undervisning av nyanlända elever

 

 

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 22 augusti 2019 Granskat tisdag 17 september 2019