Hoppa till innehåll

Erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande kring det specialpedagogiska arbetet i förskolan

Tematräffar där vi samtalar och reflekterar kring aktuella teman och frågeställningar inom det specialpedagogiska fältet.

 • 13
  fredag
  december 2019
  09.00 - 12.00 Uppsala, Hotell Park Inn, Storgatan 30
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 214902
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen erbjuds två gånger under höstterminen 2019 i Uppsala. Vi utgår ifrån aktuella frågeställningar där du aktivt deltar och delger din yrkespraktik i kollegiala samtal samt att vi delar med oss av SPSM:s kunskapsbank. Tematräffarna innehåller något från SPSM:s kunskapsbank, aktuella frågeställningar och erfarenhetsutbyte i grupp.

Du anmäler dig till varje tematräff som ges under höstterminen 2019.

Länk:

SPSM; s värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, DATE lärmaterial för förskolan, stödmaterialet Förskola och studiepaketen.

 

  

Medverkande

Anita Sundström Wåhlin, anita.sundstrom-wahlin@spsm.se, 010 473 5396
Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 010-473 54 57

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagoger som arbetar mot förskolan.

Syfte

Syftet med tematräffarna är att du genom erfarenhetsutbyte, kollegialt lärande och aktuella teman ska få fler perspektiv i ditt specialpedagogiska arbete.

Mål

Målet med tematräffarna är att du har fått fler perspektiv i ditt specialpedagogiska arbete och ökad kännedom om vad SPSM kan erbjuda i form av stöd och kompetensutveckling.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Anita Sundström Wåhlin, anita.sundstrom-wahlin@spsm.se, 010 473 5396
Åsa Larsson, asa.larsson@spsm.se, 010-473 54 57

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Förskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 24 september 2019 Granskat fredag 18 oktober 2019