Elever som har matematiksvårigheter

Tematräffen innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte kring undervisning av elever som har matematiksvårigheter. 

 • 03
  torsdag
  maj 2018
  09.00 - 16.00 Bollnäs, Kulturhuset Bollnäs, Ida Kristina, Odengatan 17B, 821 43 Bollnäs
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 135781
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen innehåller föreläsningar, erfarenhetsutbyte och samtal inom följande områden:

- aktuell forskning

- förhållningssätt och bemötande

- tillgänglig utbildning

- pedagogiska verktyg, metoder och strategier

- förutsättningar för lärande

- lärverktyg.

Medverkande

Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Jenny Holmström, jenny.holmstrom@spsm.se, 010-47354497

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger, skolledare.

Syfte

Som deltagare får du kunskap i att göra lärmiljön tillgänglig för elever som har matematiksvårigheter.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare:

- förståelse och kunskap kring mötet med elever som har matematiksvårigheter

- inblick i aktuell forskning

- kunskap om samt verktyg och strategier för att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Funktionsnedsättningar

Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi, Matematiska svårigheter, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Övergripande

Upplysningar om innehåll

Susanne Wennberg, susanne.wennberg@spsm.se, 0104735694
Jenny Holmström, jenny.holmstrom@spsm.se, 010-47354497

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 16 november 2017 Granskat måndag 23 april 2018