Elever med blindhet i årskurs 4-6

Kurs för föräldrar till barn med blindhet i årskurs 4-6, där barnen har punktskrift som läsmedium och läser enligt grundskolans läroplan.

 

 • 06
  tisdag
  november 2018
  -
  08
  torsdag
  november 2018
  09.00 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndighetenRålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder
 • Aktivitets-ID: 156920
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Föräldrakursen vill genom samtal och workshops ge dig som förälder möjlighet att reflektera kring hur du stöttar ditt barn i skolsituationen och i skolarbetet. Efter genomgången kurs ska du som förälder ha djupare förståelse för och erfarenhet av:

 • hur barnets alternativa lärverktyg används vid läsning, skrivning och datorhantering.
 • hur du kan stötta ditt barn i skolarbetet
 • stödfunktioner i samhället
 • kroppspråkets betydelse för kommunikation och lärande
 • taktil läsning och bildtolkning
 • diskussioner kring skolfrågor tillsammans med andra föräldrar i liknande situation

Medverkande

Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Målgruppsbeskrivning

Kurs för föräldrar till barn med blindhet i årskurs 4-6, där barnen har punktskrift som läsmedium och läser enligt grundskolans läroplan

 

Syfte

Syfte med kursen är att:

 • Skapa förutsättningar för att kunna stötta sitt barn i skolarbetet
 • Ge övergripande information och kunskap om synnedsättningens konsekvenser och betydelse för barnets utveckling
 • Möjlighet till erfarenhetsutbyte

 

Mål

Målet är att du som förälder har fått information om hur du kan stötta ditt barn i skolarbetet vad gäller:

 • Studieteknik
 • Läsa - skriva
 • Taktila bilder

Du har också fått information om det stöd olika funktioner i samhället kan ge dig. Du har fått möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Du har också fått information om det stöd olika funktioner i samhället kan ge dig.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskola, Grundskola

Övrigt

Information om och anmälan till parallell elevkurs för ditt barn finner du här: www.spsm.se/elevkursersyn

Vid stort antal anmälningar kommer vi ev. att erbjuda ett extra kurstillfälle där vi förbehåller oss rätten att fördela anmälda elever och föräldrar.
Efter sista anmälningsdag kommer ni som är antagna att få ett välkomstbrev med ytterligare information. 

Resurscenter syn står för era resekostnader med billigaste färdsätt.

För boende utanför Stockholm erbjuds boende på hotell med gångavstånd från våra kurslokaler. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn står för hotellkostnaden.

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 17 maj 2018 Granskat måndag 17 september 2018