Elever inom Autismspektrumtillstånd (AST) i årskurs F-3

Kursen består av tre tillfälle fördelat över tre dagar, där två dagar ligger intill varandra. Uppgift mellan de olika kurstillfällena.

Pedagogiska konsekvenser av autismspektrumtillstånd (AST) .

Anpassningar och stöd i den sociala, fysiska och pedagogiska miljön. Kursen varvas mellan föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

 • 27
  torsdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • 28
  fredag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • 04
  tisdag
  december 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 160932
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Efter en kort inledning ges en föreläsning som berör vad autismspektrumtillstånd  (AST) är och vilka konsekvenser det ger för den enskilde och för omgivningen.

Därefter följer föreläsningar som rör anpassningar och strategier i den fysiska, sociala och pedagogiska miljön. Dessa föreläsningar varvas med gruppdiskussioner/erfarenhetsutbyte.  

Medverkande

Ingrid Mauritsson, ingrid.mauritsson@spsm.se, 010-4735501
Linda Petersson, linda.petersson@spsm.se, 010-473 5402

Målgruppsbeskrivning

Personal som arbetar med elever i år f- 3 i skola eller på fritidshem.  

Syfte

Syftet är att du ska få grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av autismspektrumtillstånd (AST) och vilket övergripande stöd skolan kan behöva utforma i den pedagogiska, fysiska och sociala miljön för att elevgruppen ska få en tillgänglig lärmiljö.    

Mål

Efter kursen har du grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av autismspektrumtillstånd (AST) och större beredskap att möta varje elevs enskilda behov.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Ingrid Mauritsson, ingrid.mauritsson@spsm.se, 010-4735501

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat måndag 16 juli 2018