Elev och vuxenstuderande med synnedsättning (ej blindhet)

 För dig som vill lära dig mer om hur du kan anpassa lärmiljön utifrån synnedsättning (ej blindhet).

 • 16
  torsdag
  mars 2023
  12.30 - 16.00
 • 20
  torsdag
  april 2023
  12.30 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 338731
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

 Vi belyser omgivningens betydelse för delaktighet, aktivitet och lärande. Innehållet har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete. Genomförandet sker digitalt via Zoom under två halvdagar med en mellanliggande arbetsuppgift.

Medverkande

Vera Rolf, vera.rolf@spsm.se, 010-473 57 79
Thomas Ragnarsson, thomas.ragnarsson@spsm.se, 0104735194
Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314

Målgruppsbeskrivning

Verksamma inom skolväsendet, ej förskola.

Mål

Som deltagare får du kunskap och förståelse för att kunna skapa en god lärmiljö för elever och vuxna  med synnedsättning, (ej blindhet). Du får förståelse för omgivningsfaktorers betydelse och strategier för att möta målgruppen.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314
Vera Rolf, vera.rolf@spsm.se, 010-473 57 79

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Komvux som särskild utbildning

Teman

Digitalt lärande, Lärmiljö, Lärverktyg, Tillgänglighet

Övrigt

Du som deltagare behöver ha tillgång till en egen enhet med bra uppkoppling. Headset är en fördel. Testa gärna ljud och bild i god tid innan mötet börjar.  Publicerat tisdag 24 januari 2023