Digitalt lärande - för barn och elever med funktionsnedsättning -iPad

Digitalt lärande - Anpassa iPad utifrån elevs behov

 • 15
  torsdag
  november 2018
  13.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 161250
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Att anpassa en iPad för elever med funktionsnedsättning kan ge eleven helt nya verktyg och medföra att satta mål nås. Anpassningen kan ske direkt i inställningar i en iPad eller med stöd av externa applikationer och tillägg.

Ta gärna med en egen, uppdaterad iPad.

Medverkande

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375

Målgruppsbeskrivning

Personal kopplade till Gymnasium, Förskola, Grund- och Särskolan

Syfte

Du får möjlighet att i workshopform utforska och anpassa en iPad utifrån elevs behov.

Mål

Genom att du har fått möjlighet till pedagogiska diskussioner och praktiskt arbete, har du insikt i hur en iPad kan anpassas utifrån elevs behov.

Upplysningar om innehåll

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Teman

Digitalt lärande

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat måndag 14 maj 2018 Granskat lördag 1 september 2018