Digitalt lärande - för barn och elever med funktionsnedsättning - iPad

It i lärandet - Anpassa iPad utifrån elevs behov.

 • 24
  tisdag
  april 2018
  09.00 - 12.00 Växjö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Insikten, Västra Esplanaden 9 A
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 140159
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Att anpassa en iPad för elever med funktionsnedsättning kan ge eleven helt nya verktyg och medföra att satta mål nås. Anpassningen kan ske direkt i inställningar i en iPad eller med stöd av externa applikationer och tillägg.

Ta gärna med din en egen, uppdaterade iPad.

Medverkande

Sören Henriksen, soren.henriksen@spsm.se, 010-4735514
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086

Målgruppsbeskrivning

Personal kopplade till Gymnasium, Förskola, Grund och Särskolan.

Syfte

Deltagare får möjlighet att i workshopform utforska och anpassa en iPad utifrån elevs behov.

Mål

Deltagarna har, genom pedagogiska diskussioner och praktiskt arbete, insikt i hur en iPad kan anpassas utifrån elevs behov.

Upplysningar om innehåll

John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Sören Henriksen, soren.henriksen@spsm.se, 010-4735514
Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart. Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter! se http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat måndag 13 november 2017 Granskat lördag 14 april 2018