Bliss

Denna baskurs på 3 dagar om Bliss behandlar blisspråkets historia och uppbyggnad, dess grammatik och syntax. Hur sker kommunikation med symboler och blissord?

 • 11
  onsdag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • 12
  torsdag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • 25
  onsdag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Modersmålslärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal, Förälder
 • Aktivitets-ID: 140548
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi diskuterar metodik, bemötande, förhållningssätt och tillgänglighet. Vi delar idéer och erfarenheter kring undervisning av barn och elever som använder bliss. Förutom erfarenhetsutbyte, metodik och fördjupning i blisspråket diskuterar vi också hur man kan kartlägga kommunikationen.

Kursen omfattar 3 tillfällen. En arbetsuppgift med koppling till deltagarnas yrkesvardag ingår och genomförs mellan kursdagar 2 och 3.

I kursen ingår en arbetspärm som deltagarna följer och arbetar praktiskt med.

Medverkande

Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331
Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565

Målgruppsbeskrivning

SPSM:s kurser fokuserar på pedagogiska konsekvenser för barn och elevers lärande, pedagogers arbete och förskolan och skolan som organisation. Kursen vänder sig till personer som i sin verksamhet möter barn, elever och vuxna som behöver bliss för sin kommunikation och lärande samt vårdnadshavare. Kursen är även öppen för elevhälsopersonal, skolledare och modersmålslärare som önskar utveckla kompetensen inom sin yrkesroll. 

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper och verktyg för att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande som kommunicerar med Bliss.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

- Grundläggande kunskap om att använda Bliss och AKK i alla kommunikativa sammanhang.

- Förståelse för betydelsen av aktiviteter och anpassningar för delaktighet och lärande.

- Kännedom om strategier för att utforma en tillgänglig lärmiljö - pedagogiskt, socialt och fysiskt.

- Möta personer som använder bliss.

- Kunskaper om blissystemets historia, uppbyggnad och grammatik.

- Kunskaper om metodik och idébank för undervisning och kommunikation.

-Kännedom om styrdokument, barnrättsperspektivet och jämställdhet. 

Funktionsnedsättningar

Förvärvad hjärnskada, Rörelsehinder, Tal språk och kommunikation, Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331
Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Samspel och kommunikation

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns micro, men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.Publicerat onsdag 8 november 2017 Granskat onsdag 14 februari 2018