Behov och möjligheter i förskolan - 2018 Tema: Tillgänglig förskola

Presentation av två kommuners arbete med myndighetens webbaserade stödmaterial inriktning förskola.

 • 21
  fredag
  september 2018
  09.00 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolechef, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 168484
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Förskolechef och specialpedagog från Botkyrka kommun berättar om sitt arbete med Stödmaterial för förskola, det interna upplägget och vikten av det nära samarbetet.

Salems kommun redovisar sitt genomförda SIS-projekt som utgår ifrån Värderingsverktyget Tillgänglig lärmiljö.

Utifrån dessa presentationer finns det tid och möjlighet för kollegialt utbyte i mindre grupper.  

Medverkande

Bernt Steffensen, bernt.steffensen@spsm.se, 010-4735141
Elke Mackel Karlsson, elke.mackel-karlsson@spsm.se, 010 473 55 52

Målgruppsbeskrivning

I första hand förskolechefer tillsammans med specialpedagoger som är knutna till förskoleenheterna. I mån av plats är övriga förskolechefer och specialpedagoger välkomna.

Syfte

Syftet med tematräffen är att du som deltagare får ökad kännedom om hur myndighetens olika stödmaterial kan bidra till ökad delaktighet och tillgänglighet i förskolans lärmiljö för barn i förskolan, utifrån organisatorisk nivå.

Mål

Målet med tematräffen är att du som deltagare:

- har ökad kunskap om myndigheten och de stödmaterial som är aktuella för förskolan

- har ökad kunskap om stödmaterialens tillämpning.

Upplysningar om innehåll

Bernt Steffensen, bernt.steffensen@spsm.se, 010-4735141
Elke Mackel Karlsson, elke.mackel-karlsson@spsm.se, 010 473 55 52

Upplysningar om administration

Jeanette Ilehag, jeanette.ilehag@spsm.se, 010-473 51 31
Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Förskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 7 juni 2018 Granskat torsdag 14 juni 2018