Hoppa till innehåll

Bedömning och styrdokument i grundsärskola och gymnasiesärskola

En tematräff i samverkan med Skolverket och Skolinspektionen kring kartläggning och bedömning samt den pågående revideringen av kursplaner och aktuell kvalitetsgranskning.

 • 11
  torsdag
  juni 2020
  09.00 - 15.00 Stockholm, Campus, Rålambsvägen 32B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 232767
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

På tematräffen medverkar undervisningsråd från Skolverket och du får möjlighet att diskutera revideringen av kursplanerna samt öka dina kunskaper om kartläggning och bedömning utifrån materialet Gilla Läsa Skriva och Gilla Matematik. Medverkar gör även utredare från Skolinspektionen som berättar om rapporten Kvalitetsgranskning av undervisningen i grundsärskolans ämnen och ämnesområden. Denna rapport kommer att publiceras i juni 2020.

 

SPSM informerar om Läromedelsavdelningens verksamhet och om söktjänsten Hitta läromedel. Tematräffen ger också möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussion i mindre grupper.

 

Länkar:

https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/bedomning-i-grundsarskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundsarskola/bedomningsstod-matematik-grundsarskola

 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundsarskolan/bedomning-i-grundsarskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundsarskola/bedomningsstod-svenska-svenska-som-andrasprak-grundsarskola

 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/regelbundenkvalitetsgranskning/

Medverkande

Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426

Målgruppsbeskrivning

Du som undervisar i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Syfte

Syftet med tematräffen är att stärka arbetslaget i sitt uppdrag att skapa en tillgänglig lärmiljö i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare fått ta del av

- bedömning i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

- aktuell revidering av kursplaner

- aktuell kvalitetsgranskning i grundsärskolan

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Läromedel, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 2 april 2020