Barn och elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning, förvärvad dövblindhet

Kombinerad syn- och hörselnedsättning, förvärvad dövblindhet. Vad innebär det och vilka konsekvenser får det?

 • 10
  torsdag
  februari 2022
  14.00 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 297797
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I det här webbinariet kommer vi att lyfta begreppet dövblindhet utifrån den Nordiska definitionen av dövblindhet.

Du kommer att få insikt i begreppet dövblindhet och dess konsekvenser för utveckling och lärande.

Du kommer att få lära dig mer om de vanligaste orsakerna till förvärvad dövblindhet och vilka som ryms inom målgruppen.

Genom att ta del av filmklipp och att inför webbinariet ha gjort praktiska övningar kommer du få ökad förståelse för kombinationen syn- och hörselnedsättning, förvärvad dövblindhet.

Webbinariet pågår under två timmar med en paus. Det kommer att ges möjligheter att skriva frågor i chatten under webbinariets gång. I slutet av webbinariet lyfter vi någon eller några av frågorna som kommit in. Du kommer även att få ta del av andras erfarenheter genom samtal i mindre grupper. 

Inför webbinariet vill vi att du gör den här praktiska övningen för att få förståelse för konsekvenser av dövblindhet:

Under en måltid tillsammans med andra, ska du med ögonbindel och hörselproppar, genomföra måltiden och samtidigt samspela med de andra kring bordet.

När du har ätit klart ska du duka av efter dig.

 

 

Medverkande

Ulrica Ravinale, ulrica.ravinale@spsm.se, 010-473 56 98
Maria Olander Nilsson, maria.olander-nilsson@spsm.se, 0104735854
Lena Asklund, lena.asklund@spsm.se, 010-473 51 78

Målgruppsbeskrivning

Förskole- och skolpersonal som möter barn och elever med kombinerad syn- och hörselnedsättning, förvärvad dövblindhet.

Förkunskaper

Inga

Mål

Efter webbinariet har du som deltagare fått:

En insikt i vad dövblindhet innebär och vilka konsekvenser det får för utveckling och lärande.  

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet

Upplysningar om innehåll

Maria Olander Nilsson, maria.olander-nilsson@spsm.se, 0104735854
Lena Asklund, lena.asklund@spsm.se, 010-473 51 78
Ulrica Ravinale, ulrica.ravinale@spsm.se, 010-473 56 98

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Webbinariet genomförs via den digitala plattformen Zoom. Du som deltagare behöver tillgång till en egen enhet med bra uppkoppling. Headset är en fördel. Testa gärna ljud och bild i god tid innan mötet börjar. Meddela i förväg eventuellt behov av teckenspråkstolk.Publicerat fredag 14 januari 2022