Hoppa till innehåll

Barn och elev med svår synnedsättning eller blindhet i kombination med ytterligare funktionsnedsättning

Personal som arbetar med barn och elever med svår synnedsättning eller blindhet med ytterligare funktionsnedsättning.

Kursen kan anpassas till ett eller flera arbetslag på hemorten efter överenskommelse.

 • 20
  onsdag
  mars 2019
  -
  21
  torsdag
  mars 2019
  09.30 - 15.00 Örebro, City Konferenscenter, Klostergatan 23
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 167515
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen utgår från från barnrättsperspektivet och vi kopplar till skollag och läroplan.

 

Innehåll:

 • Genomgång av ögat, synen och cerebral synnedsättning (CVI)
 • Aspekter på hur synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning påverkar barnets och elevens utveckling och lärande
 • Kursen behandlar förhållningssätt och bemötande ur ett dialogigiskt perspektiv
 • Aktivitet, delaktighet och omgivningsfaktorer
 • Samspel och kommunikation
 • Pedagogiska strategier och lärverktyg
 • Orientering och förflyttning

Kursens innehåller föreläsningar som varvas med filmade illustrationer och praktiska övningar.

Under kursen ges möjlighet att i grupper diskutera och dela erfarenheter kring pedagogiska konsekvenser.

Medverkande

Pia Dahl, pia.dahl@spsm.se,
Elisabet Olgemar, elisabet.olgemar@spsm.se, 010-473 54 98
Eva Fyrgård, eva.fyrgard@spsm.se, 010-473 52 84

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, speciallärare, specialpedagog, lärare, resurspersoner, arbetslag och elevhälsoteam som möter barn och elever med synnedsättning eller blindhet i kombination med ytterligare funktionsnedsättning.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och elever med svår synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning i förskola och grundsärskola med inriktning träningsskola samt gymnasiesärskola, individuella programmet.

Att få kunskap kring pedagogiska konsekvenser av hur svår synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning påverkar lärandet.

Mål

Kursdeltagarna har kunskap om:

 • svår synnedsättning eller blindhet i kombination med ytterligare funktionsnedsättning och dess konsekvenser i det pedagogiska arbetet
 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning, Utvecklingsstörning, Övriga funktionsnedsättningar

Upplysningar om innehåll

Eva Fyrgård, eva.fyrgard@spsm.se, 010-473 52 84
Pia Dahl, pia.dahl@spsm.se

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 23 maj 2018 Granskat tisdag 29 januari 2019