Hoppa till innehåll

Barn med blindhet, 4-5 år

Kurs för föräldrar tillsammans med barn med blindhet, 4-5 år

 • 07
  tisdag
  maj 2019
  -
  09
  torsdag
  maj 2019
  09.00 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder, Elev Barn
 • Aktivitets-ID: 151065
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under kursen får du som förälder tillfälle att lära dig mer om punktskrift, vardagsmatematik för förskolebarn samt om orientering och förflyttning. På kursprogrammet står också lek och samspel, datorlek samt information om samhällets stödinsatser.

Du har under kursen möjlighet till erfarenhetsutbyte tillsammans med andra föräldrar som har barn med blindhet. Barnen deltar i en egen pedagogisk verksamhet, där de får tillfälle till samspel och lek med barn i samma ålder.

 

Medverkande

Katarina Östlund Hägglund, katarina.ostlund-hagglund@spsm.se, 010-473 51 51
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124
Karin Regnell, karin.regnell@spsm.se, 010-4735468
Åsa Karlsson Lundqvist, asa.karlsson-lundqvist@spsm.se, 010-473 51 00
Annika Winberg, annica.winberg@spsm.se, 010-473 51 48

Målgruppsbeskrivning

Föräldrar och barn. Barn med blindhet i åldern 4-5 år

Syfte

Syftet med Resurscenter syns föräldrakurser är att ge föräldrar övergripande information och kunskap om synnedsättningens konsekvenser och betydelse för barnets utveckling samt hur föräldrar bäst kan ge barnet stöd i utvecklingen. Syftet är också att ge föräldrar möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Mål

 • Kursdeltagaren har övergripande kunskap om pedagogiska konsekvenser för lärande och utveckling hos barn med blindhet.
 • Kursdeltagaren har förståelse för omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande för barn med blindhet.

 

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124
Annika Winberg, annica.winberg@spsm.se, 010-473 51 48

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskola

Övrigt

Ersättning för resekostnad utgår. För bokning av resor, kontakta receptionen på Campus, telefon 010-473 56 04 eller via mail Cam-receptionen@spsm.sePublicerat onsdag 18 april 2018 Granskat onsdag 13 mars 2019