Barn med blindhet, 4-5 år

Kurs för föräldrar tillsammans med barn med blindhet, 4-5 år

 • 15
  tisdag
  maj 2018
  -
  17
  torsdag
  maj 2018
  Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder, Elev Barn
 • Aktivitets-ID: 120246
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under kursen får du som förälder tillfälle att lära dig mer om punktskrift, vardagsmatematik för förskolebarn samt om orientering och förflyttning. På kursprogrammet står också lek och samspel, datorlek samt information om samhällets stödinsatser.

Du har under kursen möjlighet till erfarenhetsutbyte tillsammans med andra föräldrar som har barn med blindhet. Barnen deltar i en egen pedagogisk verksamhet, där de får tillfälle till samspel och lek med barn i samma ålder.

 

Medverkande

Annica Winberg, annica.winberg@spsm.se, 010-473 51 48
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43
Karin Regnell, karin.regnell@spsm.se, 010-4735468
Katarina Östlund Hägglund, katarina.ostlund-hagglund@spsm.se, 010-473 51 51
Åsa Karlsson-Lundqvist, asa.karlsson-lundqvist@spsm.se, 010-473 51 00

Syfte

Syftet med Resurscenter syns föräldrakurser är att ge föräldrar övergripande information och kunskap om synnedsättningens konsekvenser och betydelse för barnets utveckling samt hur föräldrar bäst kan ge barnet stöd i utvecklingen. Syftet är också att ge föräldrar möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Mål

 • Kursdeltagaren har övergripande kunskap om pedagogiska konsekvenser för lärande och utveckling hos barn med blindhet.
 • Kursdeltagaren har förståelse för omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande för barn med blindhet.

 

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Annica Winberg, annica.winberg@spsm.se, 010-473 51 48
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskola

Förtäring

Kaffe: Ingår

Logi

Ingår
Ersättning för resekostnad utgår. För bokning av logi och resor kontakta receptionen på Campus, telefon 010-473 56 04 eller via mail Cam-receptionen@spsm.se

Publicerat måndag 12 juni 2017 Granskat söndag 22 oktober 2017