Hoppa till innehåll

Barn med blindhet, 2-6 år

Kurs för föräldrar och vårdnadshavare till barn med blindhet, 2-6 år.

 • 28
  onsdag
  april 2021
  09.00 - 12.00 Digital form
 • 11
  tisdag
  maj 2021
  09.00 - 12.00 Digital form
 • Typ av aktivitet: Föräldrakurs
 • Målgrupp: Förälder
 • Aktivitets-ID: 270806
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen riktar sig till vårdnadshavare till barn med blindhet 2-6 år. Den är en uppföljning av kursen med samma namn som genomfördes hösten 2020. Om du inte deltog i kursen hösten 2020 är du ändå välkommen att anmäla dig till denna kurs.

Välkommen till en kurs där du som kursdeltagare får tillfälle att lära dig mer om självständighet, identitetsutveckling, lek och samspel, social kompetens och bilder och bildtolkning.

Kursen kommer att innehålla flera korta föreläsningar men fokuserar på att erbjuda möjlighet till diskussion och reflektion samt erfarenhetsutbyte med andra föräldrar till barn med blindhet. Både föreläsningarna och erfarenhetsutbytet sker via en digital plattform och leds av personal från Resurscenter syn.

Kursen är uppdelad på två halvdagar kl 9-12, onsdagen den 28 april och tisdagen den 11 maj.            

Medverkande

Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 010-473 52 52
Michael Bergström Mörman, michael.bergstrom-morman@spsm.se, 010-473 51 63
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43
My Paaske Toolanen, my.paasketoolanen@spsm.se, 010-473 50 33

Målgruppsbeskrivning

Föräldrar och vårdnadshavare till barn med blindhet, 2-6 år.

Syfte

Syftet med Resurscenter syns föräldrakurser är att ge föräldrar övergripande information och kunskap om synnedsättningens konsekvenser och betydelse för barnets utveckling, samt hur föräldrar bäst kan ge barnet stöd i utvecklingen. Syftet är också att ge föräldrar möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Mål

 • Kursdeltagaren har övergripande kunskap om pedagogiska konsekvenser för lärande och utveckling hos barn med blindhet.
 • Kursdeltagaren har förståelse för omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande för barn med blindhet.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43
Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 010-473 52 52
My Paaske Toolanen, my.paasketoolanen@spsm.se, 010-473 50 33

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola

Övrigt

Deltagande i kursen kräver tillgång till dator, hörlurar samt internetuppkoppling. Aktuell plattform för videosamtal meddelas senare.Publicerat tisdag 13 april 2021