Hoppa till innehåll

Att undervisa elever med språkstörning, baskurs

Kursens huvudsakliga innehåll handlar om hur skolan kan arbeta med anpassningar av undervisnings- och bedömningssituationen i förhållande till språkstörning.

 • 26
  torsdag
  september 2019
  09.00 - 16.00 Mjölby, Mjölby Stadshotell, Järnvägsgatan 24
 • 18
  fredag
  oktober 2019
  09.00 - 16.00 Mjölby, Mjölby Stadshotell, Järnvägsgatan 24
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 208843
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Skola har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för sin utbildning. Kursen kommer i huvudsak handla om vilka stödinsatser i form av extra anpassningar som behövs för att elever med språkstörning ska beredas möjligheter att nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Teman som ingår är:

 • Typisk språkutveckling
 • Vad är språkstörning
 • Samvariation
 • Pedagogisk kartläggning
 • Ledning och stimulans
 • It i lärandet
 • Erfarenhetsutbyte - kollegialt lärande utifrån given arbetsuppgift från dag 1
 • Extra anpassningar och särskilt stöd
 • Bedömning och betyg
 • Undantagsbestämmelsen

Kursen pågår 4-6 veckor med två fysiska tillfällen och däremellan en arbetsuppgift som redovisas vid tillfälle 2.

Kursen går även i Örebro den 19 september och 9 oktober.

Medverkande

Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046
Agneta Wikström, Agneta.Wikstrom@spsm.se, 010-4735200

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagoger och speciallärare.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om språkstörning och vilka konsekvenser det kan få för lärandet.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskap om:

 • pedagogiska konsekvenser av språkstörning
 • att uppmärksamma och analysera behov hos elever med språkstörning
 • att anpassa och ge adekvat stöd i undervisning, från planering till bedömning.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Agneta Wikström, Agneta.Wikstrom@spsm.se, 010-4735200
Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58
Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Teman

Lärandestrategier

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 13 juni 2019 Granskat söndag 14 juli 2019