Hoppa till innehåll

Att undervisa elever med hörselnedsättning i Sörmlands län, baskurs

Baskurs gällande hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göra att lärmiljön blir tillgänglig.

 • 24
  torsdag
  september 2020
  08.30 - 16.15 Eskilstuna, Lokal på Hörsel och dövmottagningen, Fraktgatan 5
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 233559
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Nedsatt hörsel och dess konsekvenser

Kursen innehåller följande:

 • Hörselsinnets funktioner
 • Nedsatt hörsel och konsekvenser
 • Hörteknik
 • Ljudmiljö
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska konsekvenser av hörselnedsättning
 • Egenperspektiv på att leva med hörselnedsättning

Tematräffen innehåller föreläsningar som varvas med korta filmer och egna reflektioner i form av bikupor.

Medverkande:

Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten
Personal från hörselvården region Östergötland samt kommunala hörselpedagoger

Medverkande

Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Målgruppsbeskrivning

Du som möter elever med hörselnedsättning inom skolans olika verksamheter.
Du som resursperson är välkommen att delta tillsammans med undervisningsansvarig lärare.

Syfte

Du som deltagare får baskunskaper kring hörselnedsättning och pedagogiska konsekvenser, förhållningssätt och bemötande.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare ökad kunskap kring hörselnedsättning och hur lärmiljön kan göras tillgänglig för elever med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 18 maj 2020