Att undervisa elever med flera funktionsnedsättningar som läser efter ämnesområden i grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Tematräffen syftar till att kursdeltagarna ska få ökad kunskap att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling för elevgrupp med flera funktionsnedsättningar.

 • 22
  torsdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 161796
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehållet fokuserar på komplexiteten vid inlärning då elever har flera funktionsnedsättningar och läser på grundsärskolan och gymnasiesärskolan ämnesområden.

Rådgivare med olika kompetens medverkar på tematräffen.

Medverkande

Linda Gullberg, linda.gullberg@spsm.se, 010-4735798
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Berit Rönnåsen, berit.ronnasen@spsm.se, 010-4735191
Magnus Lennartsson, magnus.lennartsson@spsm.se, 010-473 5614
Pia Abelin, pia.abelin@spsm.se, 010-04735515

Målgruppsbeskrivning

Arbetslag inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan med pedagogiskt ansvar

Syfte

Tematräffen syftar till att deltagarna ska få ökad kunskap att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling för elevgrupp med flera funktionsnedsättningar.

Mål

Efter tematräffen har deltagarna ökad kunskap om hur de kan anpassa den pedagogiska-, sociala-, och fysiska lärmiljön utifrån inlärningens komplexitet då elever har flera funktionsnedsättningar.

Upplysningar om innehåll

Pia Abelin, pia.abelin@spsm.se, 010-04735515

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat torsdag 8 november 2018
Tillbaka till toppen