Att undervisa barn och elever med cerebral synnedsättning, CVI

Den nätbaserade kursen ger grundläggande kunskaper och övergripande information om cerebral synnedsättning (CVI) och konsekvenser för undervisningssituationen. I kursen behandlas hur de medicinska och psykologiska perspektiven påverkar de pedagogiska konsekvenserna i vardagen samt vilka pedagogiska strategier som behövs för delaktighet.

 • 20
  måndag
  september 2021
  -
  03
  fredag
  december 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare
 • Aktivitets-ID: 281070
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av fyra moment inom följande områden:

 • Introduktion
 • Medicinskt och psykologiskt perspektiv
 • Konsekvenser i vardagen
 • Pedagogiska strategier

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på ­­kursforum. Löpande kommer också arbetsuppgifter med inriktning mot den egna verksamheten. Till exempel en inlämningsuppgift kring kartläggning.

Medverkande

Elin Maunder, elin.maunder@spsm.se, 010-473 51 29
Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se, 010-473 52 82
Judith Cederhag, judith.cederhag@spsm.se, 010-473 52 25

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare och arbetslag i förskola, grundsärskola, grund- och gymnasieskola samt gymnasiesärskola som möter barn eller undervisar elever med cerebral synnedsättning (CVI).

Barnskötare, elevassistent, resurspedagog eller annan personal i arbetslaget är välkommen tillsammans med ansvarig lärare.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för att kunna skapa en god lärmiljö för elever med cerebral synnedsättning (CVI). Du får förståelse för omgivningsfaktorernas betydelse och strategier för att utforma en tillgänglig lärmiljö och pedagogik.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • cerebral synnedsättning (CVI) och konsekvenser för undervisningssituationen.
 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande.
 • strategier för att utforma en tillgänglig lärmiljö och pedagogik.
 • kompetens att tillämpa kunskaperna i sitt praktiska arbete.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se, 010-473 52 82
Elin Maunder, elin.maunder@spsm.se, 010-473 51 29
Judith Cederhag, judith.cederhag@spsm.se, 010-473 52 25

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Lärmiljö, Perception

Övrigt

Det är nödvändigt att du får använda cirka 2x60 minuter per vecka för att arbeta med kursen. Frigör tid varje vecka för kursen. Vi rekommenderar att du sprider tiden under arbetsveckans dagar.Publicerat torsdag 17 juni 2021