Hoppa till innehåll

Att undervisa barn med språkstörning i förskolan

Det huvudsakliga innehållet är grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av språklig sårbarhet och språkstörning samt hur förskolan kan anpassa och göra lärmiljön tillgänglig. Kursen har föreläsningsinslag varvat med diskussion och erfarenhetsutbyte.

 • 19
  torsdag
  september 2019
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
  www.spsm.se
 • 22
  tisdag
  oktober 2019
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 208609
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Förskolan har ett särskilt ansvar för de barn som av olika anledningar riskerar att inte utvecklas, lära och bli delaktiga i förskolans verksamhet. Kursen kommer att handla om vilka stödinsatser som behövs för att barn med språkstörning ska få en tillgänglig lärmiljö och beredas möjligheter att lära och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.

Teman som ingår är:

 • Typisk språkutveckling
 • Vad är språkstörning
 • Samvariation
 • Flerspråkighet
 • Ledning och stimulans
 • Språkutvecklande arbetssätt
 • Tillgänglighet och stödinsatser
 • Digitalt lärande
 • Stödmaterial Förskola
 • DATE Lärmaterial förskola
 • Erfarenhetsutbyte - kollegialt lärande utifrån givna diskussionsämnen
 • En enkel kartläggning

Kursen består av två fysiska tillfällen där föreläsningar kombineras med kollegiala diskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan kurstillfällena får deltagarna en arbetsuppgift som redovisas vid andra kurstillfället.

Då arbetsformen är processinriktad ser vi gärna att två till tre personer från samma verksamhet deltar. Allt material hämtar du som kursdeltagare själv på www.spsm.se.

Medverkande

Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99
Camilla Lindahl Magnusson, camilla.lindahl-magnusson@spsm.se, 0104735708

Målgruppsbeskrivning

Undervisande förskollärare i förskolan, förskolechef och specialpedagoger. Vi vill gärna att två till tre personer från samma verksamhet deltar, då ni i kursen får arbeta tvärprofessionellt, undervisande förskollärare och specialpedagog tillsammans.

Den här kursen vänder sig i första hand till pedagogerna i förskolan. Eftersom kursupplägget innebär att deltagarna arbetar barnnära i verksamhet är övergripande specialpedagog inte en prioriterad målgrupp.

Förkunskaper

Förskollärarutbildning/Pedagogisk utbildning

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskaper kring språkstörning och vilka konsekvenser det kan få för barnets lärande och utveckling.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare grundläggande kunskaper om

 • pedagogiska konsekvenser av språkstörning
 • hur du uppmärksammar och analyserar behov hos barn med språkstörning
 • hur du kan anpassa och göra lärmiljön tillgänglig, från planering till genomförande.

Funktionsnedsättningar

Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Monica Einarsson, monica.einarsson@spsm.se, 010-473 57 99
Camilla Lindahl Magnusson, camilla.lindahl-magnusson@spsm.se, 0104735708

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Förskola

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress så att du kan att logga in på ”Min sida”. Här finns de uppgifter som vi registrerat om dig och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid felaktiga kontaktuppgifter garanterar vi inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kan vi behöva göra ett urval.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart.
För att avboka kursplats eller om du glömt dina inloggningsuppgifter, se kursinformationen, http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat måndag 3 juni 2019 Granskat måndag 15 juli 2019