Hoppa till innehåll

Att undervisa barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning, baskurs

Kursen belyser olika fokusområden som är viktiga för att göra lärmiljön tillgänglig för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning.

 • 22
  måndag
  mars 2021
  Digital form, start för deltagarens egna studier
 • 30
  fredag
  april 2021
  Kursen avslutas
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 268092
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen utgår från fyra olika avsnitt som belyser olika fokusområden som är viktiga för att göra lärmiljön tillgänglig för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning.

- Hörselnedsättning och ljudmiljö
- Hörselmätning och hörhjälpmedel
- Kommunikativa strategier och visuellt stöd
- Organisation för en tillgänglig lärmiljö

Du får tillgång till materialet på kursens plattform. Kursen är upplagd utifrån att du läser och ser på film samt reflekterar med stöd av reflektionsfrågor, ensam eller i samtal med kollegor.

Omfattning:
Kursen pågår under sex veckor.
Du behöver avsätta ca 15 timmar, exklusive liveträffar, för att genomföra kursen.

Inför kursen erbjuds ett introduktionstillfälle live i Zoom den 17/3 2021 klockan 15.00–16.00

Det kommer även att finnas en introduktion i text på kursens plattform. Inför detta tillfälle kommer du som deltagare få en länk till introduktionstillfället. Du väljer själv om vill deltaga eller inte.

I slutet av kursperioden erbjuds två olika tillfällen att träffa rådgivare för frågestund via Zoom. Du väljer själv vilket datum som passar dig bäst. Omfattning på träffen är 1,5 timme. Vi kommer att skicka ut en länk för anmälan till dessa senare.

Datum och tid för träffarna:
- 28/4 kl.15.00–16.30
- 29/4 kl. 15.00–16.30

Medverkande

Magnus Lennartsson, magnus.lennartsson@spsm.se, 010-473 5614
Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005
Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435
Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344

Målgruppsbeskrivning

Du som möter barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning inom skolans olika verksamheter.

Syfte

Att ge dig som deltagare en baskunskap för att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning. 

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare ökad kunskap kring hörselnedsättning och hur lärmiljön kan göras tillgänglig för barn, elever och vuxenstuderande med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344
Magnus Lennartsson, magnus.lennartsson@spsm.se, 010-473 5614

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Lärmiljö, Tillgänglighet

Publicerat fredag 26 februari 2021