Att tillsammans utveckla arbetet med Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

I denna kurs får deltagarna ökade kunskaper för att utveckla hela organisationens tillsammansarbete med garantin för tidiga stödinsatser.

 • 04
  måndag
  september 2023
  -
  27
  fredag
  oktober 2023
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Förskollärare, Lärare, Lärare i fritidshem , Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 354926
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I denna kurs får deltagarna ökade kunskaper för att utveckla hela organisationens tillsammansarbete med garantin för tidiga stödinsatser. Kursen riktar sig till dig som har en central roll i att utveckla arbetet med Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. 

Innehållet fokuserar på hur skolans arbete med garantin för tidiga stödinsatser kan utvecklas. Vikten av ett tillsammansarbete återkommer i kursens samtliga delar.

Kursen består av följande moment:

1. Utveckla förståelse för garantin
2. Bygga kapacitet och etablera rutiner
3. Utveckla kvaliteten i undervisningen
4. Garantin i skolans systematiska kvalitetsarbete

Syftet med kursen är att en arbetsgrupp på skolan skapar en förändringsplan för vidareutveckling av arbetet med tidiga stödinsatser, kopplat till de obligatoriska materialen på lågstadiet. Arbetsgruppen kan bestå av rektor, förstelärare, specialpedagog, speciallärare, personal från elevhälsan eller lärare med god kunskap i matematik- och språkutveckling. Målet är att du som kursdeltagare har ökad kunskap om hur ni tillsammans kan utveckla ert systematiska arbete med Läsa, skriva räkna – en garanti för tidiga stödinsatser på skolan.

Kursmaterialet presenteras i form av texter, filmer och poddar i vår digitala utbildningsmiljö. Kunskapsdelning sker i huvudsak genom ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum (skriftlig chatt) och i en loggbok.

Studierna sker på nätet, startar den 4 september och pågår fram till den 27 oktober och varje moment pågår i två veckor. Den individuella delen kan genomföras när det passar den enskilde deltagaren under detta moment. Arbetsgruppen behöver boka mötestid för gemensamma diskussioner kopplat till varje moment. Arbetsgruppen bestämmer själva var den gemensamma dokumentationen sker.

Medverkande

Gunilla Fällman, gunilla.fallman@spsm.se, 010-4735593
Magdalena Borg, magdalena.borg@spsm.se, 010-473 54 89

Målgruppsbeskrivning

Rektor, förstelärare, specialpedagog, speciallärare eller personal från elevhälsan eller lärare med god kunskap i matematik- och språkutveckling.

Mål

Målet är att du som kursdeltagare har ökad kunskap hur ni tillsammans kan utveckla ert systematiska arbete med Läsa, skriva räkna – en garanti för tidiga insatser.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Gunilla Fällman, gunilla.fallman@spsm.se, 010-4735593
Magdalena Borg, magdalena.borg@spsm.se, 010-473 54 89

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Elevhälsa, Lärandestrategier, Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

Varje deltagare behöver göra en egen anmälan till kursen för att få tillgång till materialet och kunna svara på de enskilda frågorna.

Kursen har fokus på ett gemensamt utvecklingsarbete och tar ej upp praktiska undervisningstips i matematik, svenska och svenska som andraspråk.Publicerat fredag 26 maj 2023