Att möta elever och vuxna med lindrig, måttlig och svår synnedsättning (ej blindhet)

Kursens innehåll rör pedagogiska konsekvenser av lindrig, måttlig och svår synnedsättning.

 • 15
  torsdag
  mars 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
 • 18
  onsdag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7, 5 vån
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 139186
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursdagarna innehåller föreläsningar och erfarenhetsutbyte och syftar till att ge grundläggande kunskaper om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning samt om hur man kan tillgängliggöra lärmiljön.

Kursen består av två separata kurstillfällen med mellanliggande arbetsuppgift vilket innebär deltagande vid båda tillfällena.

Externa föreläsare medverkar.

* Jenny Nygren från Rc syn som föreläser kring IT i lärandet.

* Stefan Gahne föreläser utifrån egen erfarenhet av synnedsättning.

* Landstingets Synenhet informerar om sin verksamhet.

Föreläsningarna varvas med erfarenhetsutbyte bland annat utifrån given hemuppgift. Deltagarna får också prova på att arbeta med olika uppgifter med fingerad optik, det vill säga med glasögon som medför nedsatt syn.

Medverkande

Hans Kvarnsjö, hans.kvarnsjo@spsm.se, 010-473 54 27
Mikael Andersson, mikael.andersson@spsm.se, 010-473 54 28

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till personal inom grundskola, gymnasieskola och särskola. Kursens innehåll kan även vara relevant för personal inom andra skolformer.

Syfte

Som deltagare får du grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning samt vilka konsekvenser det kan få för lärandet

Mål

Efter kursen har deltagaren grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning och kring hur man kan tillgängliggöra lärmiljön.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Hans Kvarnsjö, hans.kvarnsjo@spsm.se, 010-473 54 27
Mikael Andersson, mikael.andersson@spsm.se, 010-473 54 28

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Alla skolformer, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart. Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter! se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 13 november 2017 Granskat måndag 19 februari 2018