Hoppa till innehåll

Att möta elever och vuxenstuderande med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning (ej blindhet)

Så tillgängliggör du lärmiljön för elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

 • 26
  onsdag
  februari 2020
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • 18
  onsdag
  mars 2020
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 225389
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två separata kurstillfällen med en arbetsuppgift däremellan vilket innebär deltagande vid båda tillfällena.

Ur innehållet:

 • Genomgång av ögat, synen och synfunktionerna
 • Olika typer av synnedsättning och dess konsekvenser för lärande och samspel
 • Delaktighet, tillgänglighet och inkludering som förutsättningar för en likvärdig utbildning
 • Tillgänglig fysisk, pedagogisk och social lärmiljö
 • Pedagogiska anpassningar och strategier
 • Digitalt lärande och lärverktyg
 • Föreläsning utifrån egen erfarenhet av synnedsättning
 • Gruppdiskussioner utifrån en arbetsuppgift
 • Praktiska övningar med fingerad optik

Medverkande

Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83
Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410
Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som behöver lära dig mer om hur man skapar en likvärdig utbildning för elev och vuxenstuderande med synnedsättning.

Observera att du som arbetar som resursperson, till exempel elev- eller lärarassistent, får delta om ansvarig lärare också deltar.

Syfte

Kursen syftar till att ge insikt om hur olika typer av synnedsättning påverkar förutsättningar för lärande och samspel för elever och vuxenstuderande och hur det hänger samman med verksamhetens fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare kunskaper om hur man skapar en inkluderande och tillgänglig verksamhet så att elever och vuxna med synnedsättning känner sig delaktiga och ges möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83
Georgia Pantazopoulou, georgia.pantazopoulou@spsm.se, 010-473 5410

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Publicerat onsdag 18 december 2019 Granskat fredag 21 februari 2020