Att möta elever med hörselnedsättning i Värmlands län, baskurs

Baskurs i hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göras så att lärmiljön blir tillgänglig.

 • 25
  tisdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Karlstad, Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11
  https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/karlstad/scandic-winn/moten-konferenser-events
 • 06
  tisdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Karlstad, Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11
  https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/karlstad/scandic-winn/moten-konferenser-events
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 167035
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Nedsatt hörsel och dess konsekvenser

 

Kursen består av två kurstillfällen och innehåller följande:

 • Hörselsinnets funktioner
 • Nedsatt hörsel och konsekvenser
 • Hörteknik
 • Ljudmiljö
 • Förhållningssätt och bemötande
 • Pedagogiska konsekvenser av hörselnedsättning
 • Egenperspektiv på att leva med hörselnedsättning

 

Medverkande:

 • Personal från hörselvården i Karlstad
 • Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

Du som resursperson är välkommen att delta tillsammans med undervisningsansvarig lärare.

Medverkande

Ulla Britt Lihagen, ulla-britt.lihagen@spsm.se, 010-473 51 95
Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms

Målgruppsbeskrivning

Lärare och Barn- och elevhälsopersonal

Syfte

Du som deltagare får baskunskaper kring hörselnedsättning och pedagogiska konsekvenser, förhållningsätt och bemötande.

Mål

Du som deltagare har ökad kunskap kring hörselnedsättning och hur lärmiljön kan göras tillgänglig för barn och elever med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Ulla Britt Lihagen, ulla-britt.lihagen@spsm.se, 010-473 51 95
Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077 endast sms

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 18 maj 2018 Granskat fredag 14 september 2018