Hoppa till innehåll

Att möta elev med måttlig eller lindrig synnedsättning i praktiskt- estetiska ämnen

Kurs i praktiskt estetiska ämnen för lärare som undervisar elev med svår, måttlig eller lindrig synnedsättning i bild, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap, textilslöjd och trä- och metallslöjd

 • 03
  tisdag
  december 2019
  09.00 - 16.30
 • 04
  onsdag
  december 2019
  08.30 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 207011
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Pedagogik och ämnesdidaktik tas upp utifrån respektive ämne, vidare läggs betoning på erfarenhetsutbyte. Sociala och medicinska konsekvenser av synnedsättningen kommer även att behandlas.

Observera att inriktningen musik och hem- och konsumentkunskap inte är representerade vid detta kurstillfälle

Hålltider:

Dag ett: klockan 9.00-16.30
Dag två: klockan 8.30-15.00

Medverkande

Percy Andersson, percy.andersson@spsm.se, 010-473 51 06
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se,
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87

Målgruppsbeskrivning

Lärare i grund- och/eller gymnasieskolan och som undervisar elev med svår, måttlig eller lindrig synnedsättning i bild, idrott och hälsa, textilslöjd och trä- och metallslöjd

Syfte

Att tillföra en specialpedagogisk kompetens kring elev med svår, måttlig eller lindrig synnedsättning i skolan

Mål

Efter genomgången kurs skall du som lärare ha fått:

 • övergripande kunskaper om lindrig och måttlig synnedsättning och dess konsekvenser i undervisningssituationen.
 • kunskap och metodik med betoning på kompenserade strategier i ämnena bild, idrott och hälsa, textilslöjd och trä- och metallslöjd

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 20 maj 2019 Granskat fredag 14 juni 2019