Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1

Detta är en grundläggande kurs för skolpersonal som ska arbeta med elev, eller arbetar med elev, som har punktskrift som läsmedium.

Kursen utgör basen för flera av våra olika utbildningspaket som riktar sig till personal inom olika områden. Kursen är obligatorisk för att kunna delta i kommande kurssteg.

 • 20
  tisdag
  oktober 2020
  -
  30
  fredag
  oktober 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 241853
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du via digitala föreläsningar får grundläggande kunskaper om blindhet och dess konsekvenser i olika skolsituationer.

Kursen bygger på självstudier och har inga obligatoriska träffar. Den beräknas ta 16 timmar att genomföra.

 • I kursen kommer du att lära dig om:
 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • vad taktil läsning av text och bild samt bildtolkning innebär
 • Delaktighetsmodellen – delaktighet, kommunikation och begrepp
 • tillgänglig och likvärdig undervisning för elever med punktskrift som läsmedium
 • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete kring elever med blindhet
 • läromedel och studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning
 • Roller, ansvar och samverkan – lokalt på skolan, regionalt och nationellt – samt hur samverkan kan se ut kring en elev med punktskrift som läsmedium

Information om kommande steg 2

Detta första steg är obligatorisk för deltagande i kommande kurssteg inom de olika utbildningspaketen. Du anmäler dig till steg 2-kurs som riktar sig till den åldersgrupp, eller de ämnen, som du möter i ditt arbete. 

 

 

Medverkande

Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260
Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se, 010-473 52 26
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se,
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Föreläsare

Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Anders Sennerö, anders.sennero@spsm.se, 010-473 51 36
Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443
Lotta Wolff, lotta.wolff@spsm.se, 0104735134
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Lise-Lott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, x
Kim De Verdier, kim.deverdier@spsm.se, 010-473 51 42
Björn Nyqvist, bjorn.nyqvist@spsm.se, 010-473 51 17
Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 0104735252
Ann-Charlotte Larsson, ann-charlotte.larsson@spsm.se, 010-473 50 22
Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010 473 52 53
Michael Bergström Mörman, michael.bergstrom-morman@spsm.se, 010+4735163
Carina Söderberg, carina.soderberg@spsm.se, 010-473 53 78
Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Johanna Lindblad, johanna.lindblad@spsm.se, 010-473 52 39
My Paaske Toolanen, my.paasketoolanen@spsm.se,
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, lärare, elevassistent, specialpedagog, speciallärare, fritidspedagog, rektor/chef, elevhälsa

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare, ha kännedom om:

 • olika  omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande
 • taktil läsning av text och bild
 • undervisning som är tillgänglig och likvärdig för en elev med punktskrift som läsmedium
 • begrepp som är relaterade till pedagogiskt arbete med en elev med punktskrift som läsmedium
 • studietekniska verktyg som kan användas vid undervisning av en elev med punktskrift som läsmedium
 • roller och ansvarsfördelning - lokalt på skolan, regionalt och nationellt

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Publicerat onsdag 1 juli 2020