Att möta elev med blindhet i praktiskt-estetiska ämnen, steg 2

Välkommen till en kurs där du via digitala föreläsningar får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet.

 • 05
  tisdag
  oktober 2021
  -
  19
  fredag
  november 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 275051
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Observera att meddela praktisk estetisk ämnesinriktning du vill gå så att du hamnar i rätt kursgrupp (Bild, Musik, Idrott o Hälsa, Hem- och konsumentkunskap, Textilslöjd och Trä- o metallslöjd). Detta gör du under fliken Övrigt i första läget när du anmäler dig.

Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Varje kurssteg anmäls till separat.

Kursen omfattar fyra obligatoriska digitala träffar ”Livemöten” samt självstudier, vilket innebär att ta del av material och uppgifter på nätkurssidan i den praktisk estetiska ämnesinriktningen du har anmält dig till. Kursen beräknas ta 20 timmar att genomföra.

Livemöten (sker i den praktisk estetiska ämnesinriktning du uppgett vid anmälan):

7 oktober kl. 13.00 - 16.00

12 oktober kl. 13.00 - 16.00

20 oktober kl. 14.00 - 16.00

19 november kl. 09 - 12.00  

Medverkande

Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se, 010-473 51 96
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Peter Olofsson, peter.olofsson@spsm.se,
Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443

Målgruppsbeskrivning

Lärare i grund- och/eller gymnasieskolan som undervisar punktskriftsläsande elev i hem- och konsumentkunskap, bild, idrott och hälsa, musik, textilslöjd samt trä- och metallslöjd.

Förkunskaper

Den här kursen bygger vidare på kursen "Att möta elev med blindhet i skolan steg 1"

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs skall du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserande sinnen i ett av respektive praktiskt estetiskt ämne; textilslöjd, trä- och metallslöjd, bild, idrott och hälsa, musik samt hem- och konsumentkunskap
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Mia-Maria Rundgren Kling, mia-maria.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Fysisk aktivitet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Praktiskt-estetiskt, Tillgänglighet

Övrigt

Det är av vikt att du, vid anmälan till kursen, anger vilken praktisk estetisk ämnesinriktning du undervisar i och vill gå, vid just det här kurstillfället, så att du hamnar i rätt kursgrupp. En av följande inriktningar: Bild, Musik, Idrott o Hälsa, Hem- och konsumentkunskap, Textilslöjd och Trä- o metallslöjd. Detta anger du under fliken övrigt, vid kursanmälan.Publicerat fredag 14 maj 2021