Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i praktiskt-estetiska ämnen, steg 2

Två tillfällen med en dag i februari och tre dagar i mars med arbetsuppgift mellan kurstillfällena.

 • 06
  torsdag
  februari 2020
  08.30 - 15.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 24
  tisdag
  mars 2020
  09.00 - 16.00
 • 25
  onsdag
  mars 2020
  08.30 - 16.00
 • 26
  torsdag
  mars 2020
  08.30 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 215840
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Denna kurs är en del av ett utbildningspaket där varje kurssteg anmäls separat. Förkunskapskrav för denna kurs är "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

Detta kurssteg är uppdelat på två tillfällen, en dag i februari och 3 dagar i mars 2020 med arbetsuppgift mellan kurstillfällena.

I kursen läggs betoningen på upplevelseövningar med ögonbindel för att få en förståelse för bortfallet av synsinnet.

Pedagogik och ämnesdidaktik tas upp utifrån respektive ämne, vidare läggs betoning på erfarenhetsutbyte.

Under kursens första del presenteras en arbetsuppgift som kursdeltagarna kommer att arbeta med mellan de båda kurstillfällena.

Vidare läggs betoningen på erfarenhetsutbyte, samtal, pedagogiska och didaktiska frågeställningar.

Kursbevis erhålls efter genomförd kurs.

Observera att ämnet hem- och konsumentkunskap inte ges under denna kurs!

 

Medverkande

Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443
Carina Söderberg, carina.soderberg@spsm.se, 010-473 53 78
Björn Nyqvist, bjorn.nyqvist@spsm.se, 010-473 51 17
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se,
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260

Målgruppsbeskrivning

Lärare i grund-och/eller gymnasieskolan som undervisar punktskriftläsande elev i bild, idrott och hälsa, musik, textilslöjd samt trä-och metallslöjd.

Syfte

Att tillföra specialpedagogisk kompetens kring elever med blindhet med fokus på skolan.

Mål

Efter genomgången kurs skall du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med betoning på kompenserade sinnen bild, idrott och hälsa, musik, textilslöjd samt trä-och metallslöjd.
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 20 november 2019 Granskat torsdag 16 januari 2020