Att möta elev med blindhet i praktiskt-estetiska ämnen, steg 2 av 2

Två tillfällen med en dag i februari och tre dagar i mars med arbetsuppgift mellan kurstillfällena.

 • 07
  torsdag
  februari 2019
  08.30 - 15.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndighetenRålambsvägen 32 B
 • 26
  tisdag
  mars 2019
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndighetenRålambsvägen 32 B
 • 27
  onsdag
  mars 2019
  08.30 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndighetenRålambsvägen 32 B
 • 28
  torsdag
  mars 2019
  08.30 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndighetenRålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 148802
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Denna kurs är en del av ett utbildningspaket där varje kurssteg anmäls separat. Förkunskapskrav för denna kurs är "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

Länk till anmälan steg 1

Detta kurssteg är uppdelat på två tillfällen, en dag i februari och 3 dagar i mars 2019 med arbetsuppgift mellan kurstillfällena.

I kursen läggs betoningen på upplevelseövningar med ögonbindel för att få en förståelse för bortfallet av synsinnet.

Pedagogik och ämnesdidaktik tas upp utifrån respektive ämne, vidare läggs betoning på erfarenhetsutbyte.
Observera att inriktningen hem- och konsumentkunskap finns endast i kursen som genomförs hösten 2018 med start 27 september.

Under kursens första del presenteras en arbetsuppgift utifrån en tankemodell som kursdeltagarna kommer att arbeta med mellan de båda kurstillfällena.

Vidare läggs betoningen på erfarenhetsutbyte, samtal, pedagogiska och didaktiska frågeställningar.

Kursbevis erhålls efter genomförd kurs.

Medverkande

Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Percy Andersson, percy.andersson@spsm.se, 010-473 51 06
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se,

Målgruppsbeskrivning

Lärare i grund-och/eller gymnasieskolan som undervisar punktskriftläsande elev i bild, idrott och hälsa, musik, textilslöjd samt trä-och metallslöjd.

Syfte

Att tillföra specialpedagogisk kompetens kring elever med blindhet med fokus på skolan.

Mål

Efter genomgången kurs skall du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och medtodik med betoning på kompenserade sinnen i textilslöjd, trä-och metallslöjd, bild, idrott och hälsa och musik
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 17 april 2018 Granskat torsdag 6 december 2018