Att möta elev med blindhet i praktiskt-estetiska ämnen, steg 2 av 2

Två tillfällen med en dag i september och tre dagar i november med arbetsuppgift mellan kurstillfällena.

 • 27
  torsdag
  september 2018
  08.30 - 15.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 20
  tisdag
  november 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 21
  onsdag
  november 2018
  08.30 - 16.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 22
  torsdag
  november 2018
  08.30 - 15.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 148785
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Denna kurs är en del av ett utbildningspaket där varje kurssteg anmäls separat. Förkunskapskrav för denna kurs är "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

Länk till anmälan steg 1

Detta kurssteg är uppdelat på två tillfällen, en dag i september och 3 dagar i november 2018 med arbetsuppgift mellan kurstillfällena.

I kursen läggs betoningen på upplevelseövningar med ögonbindel för att få en förståelse för bortfallet av synsinnet.

Pedagogik och ämnesdidaktik tas upp utifrån respektive ämne, vidare läggs betoning på erfarenhetsutbyte.

Under kursens första del presenteras en arbetsuppgift utifrån en tankemodell som kursdeltagarna kommer att arbeta med mellan de båda kurstillfällena.

Vidare läggs betoningen på erfarenhetsutbyte, samtal, pedagogiska och didaktiska frågeställningar.

Kursbevis erhålls efter genomförd kurs.

Medverkande

Ulrika Johansson Staffans, ulrika.johansson-staffans@spsm.se, 010-4735104
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Anders Nilsson, anders.nilsson@spsm.se, 010-473 51 11
Percy Andersson, percy.andersson@spsm.se, 010-473 51 06
Anneli Embe, Anneli.Embe@spsm.se,

Målgruppsbeskrivning

Lärare i grund-och/ eller gymnasieskolan som undervisar punktskriftläsande elev i bild, idrott och hälsa, musik, textilslöjd, hem-och konsumentkunskap samt trä-och metallslöjd.

Syfte

Att tillföra specialpedagogisk kompetens kring elever med blindhet med fokus på skolan.

Mål

Efter genomgången kurs skall du som lärare ha fått:

 • ämnesspecifik kunskap och medtodik med betoning på kompenserade sinnen i textilslöjd, trä-och metallslöjd, bild, idrott och hälsa, hem-och konsumentkunskap och musik
 • övergripande kunskap om blindhet och dess konsekvenser i undervisningssituationen
 • förståelse för omgivningsfaktorers betydelser för aktivitet, delaktighet, lärande och bedömning

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Percy Andersson, percy.andersson@spsm.se, 010-473 51 06

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola, Sameskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 16 april 2018 Granskat onsdag 15 augusti 2018