Att möta elev med blindhet i förskoleklass, steg 4 av 4

Detta är en kurs för förskollärare alternativt förskollärare tillsammans med resursperson, som arbetar med elev i förskoleklass som har eller inom kort kommer att få en dator som är anpassad för punktskrift.

 • 02
  fredag
  mars 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare
 • Aktivitets-ID: 125294
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du genom teori och praktik under en hel dag får grundläggande kunskap kring dator med punktskriftanpassing.

Under kursdagen kommer du att lära dig om:

 • vad det innebär att en dator är punktskriftsanpassad
 • hur du kan planera kring arbetet med datorn i undervisningen
 • att arbeta med ordbehandlingspgrogram och ett par andra program, utifrån att din elev är nybörjare både på dator och i att läsa och skriva.

Denna kurs där det sista steget i ett utbildningspaket som är uppdelat i 4 steg. Förkunskapskrav för denna kurs är: "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1" samt "Att möta elev med blindhet i förskoleklass, steg 2 och steg 3". Anmälan till varje steg sker separat.

Medverkande

Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare alternativt förskollärare tillsammans med resurs som arbetar med elev i förskoleklass som har punktskrift som läsmedium

Förskollärare, lärare, fritidspedagog, specialpedagog, speciallärare och rektor kan delta

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elev med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

 • generell kunskap om datoranpassning för elever med blindhet, dess möjligheter och eventuella konsekvenser i undervisningssituationen.
 • förståelse för en punktskriftsanpassad dators betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande för elever med blindhet.
 • grundläggande kunskap i metodik kring datoranvändning för nybörjare i punkskriftsläsning och skrivning.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Förskoleklass, Grundskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 27 april 2017 Granskat fredag 26 januari 2018