Att möta elev med blindhet i förskoleklass metodik, steg 2

Kursen ger kunskap om specialpedagogik och ämnesmetodik för undervisning av elev med blindhet i förskoleklass med fokus på läsa, skriva och räkna genom lek.

 • 24
  tisdag
  maj 2022
  -
  10
  fredag
  juni 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 299359
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en nätbaserad kurs om blindhet, dess konsekvenser, möjligheter och strategier i olika skolsituationer. Kursmaterialet presenteras i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på kollegialt lärande där du som deltagare reflekterar, skriver och svarar på inlägg i kursforum.  I kursforum kommer du också möta kursledarna som läser och svarar på inlägg. Kursen innehåller även en del praktiska övningar som du gör enskilt eller tillsammans med kollegor eller i undervisningen på hemmaplan.

Kursen beräknas ta sammanlagt 16 timmar att genomföra och startar med en obligatorisk digital träff för att sedan bygg på självstudier.

I kursen kommer du att ta del av föreläsningar om:

 • Att förstå omvärlden
 • Språk, läs och skriv med punktskrift
 • Matematik
 • Lek och fysisk aktivitet
 • Digitala verktyg

Medverkande

Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 010-473 52 52
Lise-Lott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, x
Johanna Lindblad, johanna.lindblad@spsm.se, 010-473 52 39
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-473 51 24

Målgruppsbeskrivning

Lärare alternativt lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i förskoleklass som har punktskrift som läsmedium.

 

Förkunskaper

Detta är steg 2 i ett utbildningspaket. För att du ska kunna tillgodogöra dig innehållet är det en förutsättning att du har gått "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1".

Syfte

Syftet med Resurscenter syns personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och ungdomar med synnedsättning i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

 • ha fördjupad kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av undervisningen för en elev som ska ha punktskrift som läsmedium
 • ha tillägnat dig specifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen
 • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet i det pedagogiska arbetet.

 

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 010-473 52 52
Johanna Lindblad, johanna.lindblad@spsm.se, 010-473 52 39

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Kursen ges som nätkurs och är omarbetad utifrån en fysisk kurs som omfattade två hela dagar, ca 16 timmar. I nätbaserad form beräknas samma tidsåtgång men en rekommendation är att dela upp arbetet i kortare pass. Viktigt att i samråd med rektor avsätta tid för genomförandet.Publicerat söndag 28 november 2021