Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i förskoleklass, metodik, steg 2

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i förskoleklass som har punktskrift som läsmedium.

Kursen utgör steg 2 i ett utbildningspaket. Detta steg förutsätter att du genomgått steg 1.

 • 22
  tisdag
  september 2020
  -
  02
  fredag
  oktober 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 243420
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du via digitala föreläsningar får lära dig om blindhet och dess konsekvenser i olika skolsituationer.

Kursen bygger på självstudier och har inga obligatoriska träffar. Den beräknas ta 16 timmar att genomföra.

I kursen kommer du att ta del av föreläsningar om:

 • Att förstå omvärlden
 • Språk, läs och skriv med punktskrift
 • Matematik
 • Lek och fysisk aktivitet
 • Digitala verktyg

Observera: Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Medverkan krävs för deltagande i steg 3 och 4 i paketet. Förkunskapskrav: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

Information om de kommande kurserna, steg 3 och 4 kommer att ges under kursen

Medverkande

Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124
Lise-Lott Ljunggren, liselott.ljunggren@spsm.se, x
Hillevi Törmä, hillevi.torma@spsm.se, 0104735252
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Föreläsare

Lisen Lehman, lisen.lehman@spsm.se, 010-4735443
Johanna Lindblad, johanna.lindblad@spsm.se, 010-473 52 39
Agneta Westman, agneta.westman@spsm.se, 010-473 51 43

Målgruppsbeskrivning

Lärare alternativt lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i förskoleklass som har punktskrift som läsmedium.

 

Förkunskaper

Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Förkunskapskrav: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

Syfte

Syftet med Resurscenter syns personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och ungdomar med synnedsättning i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

 • ha fördjupad kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av undervisningen för en elev som ska ha punktskrift som läsmedium
 • ha tillägnat dig specifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen
 • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet i det pedagogiska arbetet.

 

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass

Publicerat fredag 26 juni 2020