Att undervisa elev med blindhet i årskurs 7–9 och gymnasiet, teoretiska ämnen, steg 1 och 2

Denna kurs ger grunderna kring att möta elever med blindhet samt en ämnesinriktad fördjupning. Efter genomgången kurs har deltagarna fått kunskap om blindhet och dess konsekvenser i olika skol- och undervisningssituationer.

 • 07
  måndag
  augusti 2023
  -
  20
  fredag
  oktober 2023
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 350214
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Denna kurs ger grunderna kring att möta elever med blindhet samt en ämnesinriktad fördjupning.

Kursen riktar sig till dig som, i årskurs 7–9 eller på gymnasiet:

 • Undervisar i ett teoretiskt ämne
 • Är resursperson
 • Är skolledare eller arbetar inom elevhälsan

Efter genomgången kurs har du kunskap om blindhet och dess konsekvenser i olika skol- och undervisningssituationer:

 • Hur utveckling, hälsa och lärande påverkas när eleven har en blindhet
 • Omgivningens betydelse för tillgänglighet, delaktighet och lärande
 • Punktskrift
 • Taktila bilder
 • Lärverktyg, studieteknik och tillgängliga dokument
 • Pedagogiska konsekvenser, metodik och anpassningar av undervisningen i teoretiska ämnen
 • Betyg och bedömning
 • Nationella prov – anpassningar och genomförande

Kursen bygger på självstudier och en obligatorisk digital träff. Självstudierna beräknas ta cirka elva timmar att genomföra. Den digitala träffen omfattar två timmar och genomförs torsdag 28 september klockan 14.00-16.00 i Zoom.

Medverkande

Andreas Schönbeck, andreas.schonbeck@spsm.se, 0104735392
Anders Sennerö, anders.sennero@spsm.se, 010-473 51 36

Föreläsare

Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se, 010 - 473 52 26
Carina Söderberg, carina.soderberg@spsm.se, 010-473 53 78
Ann-Charlotte Larsson, ann-charlotte.larsson@spsm.se, 0702038566
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132

Målgruppsbeskrivning

Lärare och lärare tillsammans med resursperson som arbetar i teoretiska ämnen med elev, i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan, som har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper

Inga förkunskaper behövs.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Att deltagaren har fördjupad kunskap om hur undervisning och material kan anpassas för att göra lärsituationen inkluderande och tillgänglig.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anders Sennerö, anders.sennero@spsm.se, 010-473 51 36
Andreas Schönbeck, andreas.schonbeck@spsm.se, 0104735392

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, TillgänglighetPublicerat onsdag 7 juni 2023