Att möta elev med blindhet i årskurs 7-9 och gymnasiet, teoretiska ämnen, steg 2

Detta är en nätkurs för personal i årskurs 7-9 eller gymnasiet som arbetar i teoretiska ämnen med elev med punktskrift som läsmedium. Kursen bygger vidare på "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1".

 • 28
  tisdag
  september 2021
  -
  08
  fredag
  oktober 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 276905
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du via digitala föreläsningar får grundläggande kunskaper om blindhet och dess konsekvenser i olika skolsituationer. Kursen bygger på självstudier och har inga obligatoriska träffar. Den beräknas ta 8 timmar att genomföra.

 • Lärverktyg, studieteknik och anpassningar av dokument
 • Pedagogiska konsekvenser, metodik och anpassningar av undervisningen i teoretiska ämnen
 • Betyg och bedömning

Information om utbildningspaketet:

För personal i årskurs 7-9 är denna kurs steg 2 av 3. Steg 3 är en kurs som sker på elevens hemskola och är utformad efter deltagarnas egna pedagogiska arbete. Information om, samt anmälningsförfarande till den kommande steg 3-kursen kommer att ges under kursen. För personal i gymnasieskolan är denna kurs steg 2 av 2.

Medverkande

Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se, 010-473 52 26
Anders Sennerö, anders.sennero@spsm.se, 010-473 51 36

Föreläsare

Carina Söderberg, carina.soderberg@spsm.se, 010-473 53 78
Björn Nyqvist, bjorn.nyqvist@spsm.se, 010-473 51 17
Sara Backström Lindeberg, sara.backstrom-lindeberg@spsm.se, 010-4735132
Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se, 010-473 52 26
Ann-Charlotte Larsson, ann-charlotte.larsson@spsm.se, 010-473 50 22

Målgruppsbeskrivning

Lärare och lärare tillsammans med resursperson som arbetar i teoretiska ämnen med elev, i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan, och som har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper

Den här kursen bygger vidare på "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1".

Syfte

Öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med fokus på en inkluderande skolmiljö.

Mål

Deltagaren har fördjupad kunskap om hur undervisning och material kan anpassas för att göra lärsituationen inkluderande och tillgänglig.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Gabriella Westerberg, gabriella.westerberg@spsm.se, 010-473 52 26
Anders Sennerö, anders.sennero@spsm.se, 010-473 51 36

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, TillgänglighetPublicerat fredag 14 maj 2021