Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6 teoretiska ämnen steg 2

För lärare och lärare tillsammans med resursperson som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

Observera: Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Medverkan krävs för deltagande i steg 3-4 i paketet. Förkunskapskrav: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

 • 22
  tisdag
  september 2020
  -
  02
  fredag
  oktober 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 241684
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du via digitala föreläsningar får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet.

Kursen bygger på självstudier och har inga obligatoriska träffar. Den beräknas ta 16 timmar att genomföra.

Kursen kommer att innehålla:

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med fokus på läs- och skrivutveckling med punktskrift
 • matematik med punktskrift och att räkna med abakus
 • studieteknik, lärverktyg och anpassade läromedel
 • att arbeta med kartor
 • verbalisering och öppen syntolkning
 • fördjupade kunskaper om roller, ansvar, planering och samverkan

Information om kommande steg

Utbildningspaketet är uppdelat i fyra steg. Information om, samt anmälningsförfarande till de kommande kurserna (steg 3-4) kommer att ges under kursen

Medverkande

Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78
Anders Fridell, anders.fridell@spsm.se, 0104735260

Föreläsare

Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40

Målgruppsbeskrivning

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper

Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med synnedsättning med fokus på en inkluderande skolmiljö

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare:

 • ha fördjupad kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av den lärarledda undervisningen för en elev med punktskrift som läsmedium
 • ha tillägnat dig ämnesspecifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen
 • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola

Publicerat måndag 29 juni 2020