Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i årskurs 4-6, teoretiska ämnen, steg 2 av 6

För lärare och lärare tillsammans med resursperson som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

Observera: Detta är steg 2 i ett utbildningspaket för målgruppen. Medverkan krävs för deltagande i steg 3-6 i paketet. Förkunskapskrav: Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

 • 23
  torsdag
  maj 2019
  -
  24
  fredag
  maj 2019
  09.00 - 15.30 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 151026
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du under två heldagar får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet.

Kursdagarna kommer att innehålla 

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med fokus på läs- och skrivutveckling med punktskrift
 • matematik med punktskrift och att räkna med abakus
 • studieteknik, lärverktyg och anpassade läromedel
 • taktilt skapande och kartor
 • verbalisering och öppen syntolkning
 • fördjupade kunskaper om roller, ansvar, planering och samverkan

Hålltider:

Dag 1, 9.00-16.30
Dag 2, 9.00-15.30

Information om kommande steg

Utbildningspaketet är uppdelat i sex steg. Information om, samt anmälningsförfarande till de kommande kurserna (steg 3-6) kommer att ges under kursen

Medverkande

Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Annika Risberg, annika.risberg@spsm.se, 010-473 56 87
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Lena Lindbom, lena.lindbom@spsm.se, 010-4735124
Carina Bigelius, carina.bigelius@spsm.se, 010-473 56 78

Målgruppsbeskrivning

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med elev i grundskolans årskurs 4-6 som har punktskrift som läsmedium.

Förkunskaper

Deltagande i "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1"

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med synnedsättning med fokus på en inkluderande skolmiljö

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare:

 • ha fördjupad kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av den lärarledda undervisningen för en elev med punktskrift som läsmedium
 • ha tillägnat dig ämnesspecifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen
 • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet

 

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 18 april 2018 Granskat onsdag 20 februari 2019