Hoppa till innehåll

Att möta elev med blindhet i årskurs 1-3, teoretiska ämnen, steg 4 av 6

Kurs för lärare och lärare tillsammans med resursperson, som arbetar i teoretiska ämnen med elev i grundskolans årskurs 1-3 som har punktskrift som läsmedium.

 

 • 02
  tisdag
  april 2019
  -
  03
  onsdag
  april 2019
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare
 • Aktivitets-ID: 161599
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll:

Att delge kursdeltagare exempel på framgångsrika aktiviteter och få en inblick i varandras lärandemiljöer.

Delaktighet i teori och praktik genom stödmaterialet "Delaktighet- ett arbetssätt i skolan" för att kunna undersöka, förstå och utveckla lärmiljön för eleven.

Inkluderande arbetssätt kring kroppsspråk och icke-verbal kommunikation.

Taktila bilder och matematik i anpassade läromedel.

Att räkna med abakus.

Läsa och skriva punktskrift, hur man kan arbeta för att ge eleven möjlighet att utveckla sin läshastighet och lästeknik.

Nationella prov och anpassningar.

Dialogcafé kring utvecklingsrelaterade frågor och socialt samspel.

Denna kurs är en del av ett utbildningspaketet, uppdelat i 6 steg, där denna kurs är steg 4. Till varje kurssteg görs en separat anmälan. Förkunskapskrav: "Att möta elev med blindhet i årskurs 1-3, teoretiska ämnen, steg 3 av 6",  samt de två tidigare kursstegen.

 

Medverkande

Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91
Maria Ellingsson, maria.ellingsson@spsm.se, 010-473 51 40
Anders Rönnbäck, anders.ronnback@spsm.se, 010-473 51 26

Målgruppsbeskrivning

Lärare alternativt lärare tillsammans med resursperson, som arbetar i teoretiska ämnen med elev i grundskolans årskurs 1-3 som har punktskrift som läsmedium.

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet med i en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare:

 • vara insatt i stödmaterialet "Delaktighet - ett arbetssätt i skolan"
 • ha delgett exempel på framgångsfaktorer och fått inblick i övriga kursdeltagares lärmiljöer
 • ha fått kunskap om inkluderande arbetssätt kring kroppsspråk och icke-verbal kommunikation.  
 • ha fått fördjupade insikter i taktil läsning av text och bild.
 • ha fått fördjupad kunskap kring anpassningar av läromedel och nationella prov
 • ha fått fördjupade insikter om användning av abakus.

 

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 17 april 2018 Granskat torsdag 14 februari 2019