Att möta elev med blindhet i årskurs 1-3, teoretiska ämnen, steg 2 av 4

Kursen ger kunskap om specialpedagogik och ämnesmetodik för undervisning av elev med blindhet i grundskolan åk 1–3.

 • 16
  måndag
  maj 2022
  -
  17
  fredag
  juni 2022
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 298165
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en kurs där du via digitala föreläsningar får fördjupade kunskaper om undervisningssituationen för elever med blindhet.

Kursen består av självstudier. Den beräknas ta 16 timmar att genomföra.

Kurspassen omfattar: 

 • ämnesspecifik kunskap och metodik med fokus på läs- och skrivutveckling med punktskrift
 • matematik med punktskrift och att räkna med abakus
 • studieteknik, lärverktyg och anpassade läromedel
 • verbalisering och öppen syntolkning
 • fördjupade kunskaper om roller, ansvar, planering och samverkan

Information om kommande steg: Utbildningspaketet är uppdelat i fyra steg. Information samt anmälningsförfarande till de kommande kurserna (steg 3–4) kommer att ges under kursen.

Medverkande

Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Victoria Bergström, victoria.bergstrom@spsm.se, 010 473 52 53
Maria Bergh, maria.bergh@spsm.se, 010-473 53 73
Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91

Målgruppsbeskrivning

För lärare och lärare tillsammans med resursperson, som ska arbeta med eller arbetar med elev i grundskolans årskurs 1–3 som har punktskrift som läsmedium.

 

Förkunskaper

Detta är steg 2 i ett utbildningspaket. För att du ska kunna tillgodogöra dig innehållet är det en förutsättning att du har gått "Att möta elev med blindhet i skolan, steg 1".  

Syfte

Att öka den specialpedagogiska kompetensen kring elever med blindhet i en inkluderande skolmiljö.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare

 • ha övergripande kunskap om specialpedagogik för elever med blindhet
 • ha tillägnat dig ämnesspecifik kunskap och metodik som bygger på andra sinnen än synen
 • ha fördjupad kunskap kring roller och ansvarsfördelning samt planering av den lärarledda undervisningen för en elev med punktskrift som läsmedium

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Ulrika Vanhoenacker, ulrika.vanhoenacker@spsm.se, 010-473 50 91

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg

Övrigt

Kursen ges som nätkurs och är öppen för deltagarna under den angivna tiden. Deltagarna genomför kursen självständigt. Det är av största vikt att deltagarna får tid för att genomföra kursen. Förslag på upplägg är att antingen ta två heldagar eller fyra halvdagar för att genomföra den.Publicerat onsdag 24 november 2021