Att möta barn och elever med hörselnedsättning.

Kursen kommer att ge grundläggande kunskap kring att möta och undervisa elever med hörselnedsättning. Under kursdagarna får deltagaren kunskap om olika strategier för att skapa en bra ljudmiljö. Möjlighet till samtal och reflektion kring specialpedagogiska utmaningar.

 • 25
  tisdag
  september 2018
  -
  26
  onsdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Östersund, Elevhälsan,Konferensrum plan 4, Prästgatan 15, 831 31 Östersund
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 165657
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen innehåller föreläsningar, erfarenhetsutbyte och samtal kring attityder, bemötande och kommunikation. Kursen omfattar områdena:

- örat och hörseln

- hörselteknik

- ljudet och den lärande miljön

- hörsimulering

- pedagogiska strategier

- förhållningssätt och bemötande

- lärande exempel

- barnperspektiv

- kommunikation

- tillgänglig utbildning

Medverkande

Maria Grundel, maria.grundel@spsm.se, 010-473 6578

Målgruppsbeskrivning

Skolledare, pedagoger och elevhälsopersonal.

Syfte

Utbildningsdagarna syftar till att ge grundläggande kunskaper inom området hörselnedsättning.

- Att deltagaren har grundläggande kunskaper om hörselnedsättning.

- Att deltagaren har förståelse och kunskap kring hur man skapar en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Efter kursen har du som deltagare

- kunskaper om förhållningssätt och bemötande

- strategier för att möta barns olika sätt att kommunicera

- praktiska kunskaper i att skapa en tillgänglig lärmiljö

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Maria Grundel, maria.grundel@spsm.se, 010-473 6578

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477
Ann-Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Specialskola

Teman

Bedömning och betyg, Delaktighet, Digitalt lärande, Fritid, Fysisk aktivitet, Kulturell mångfald, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår

Anmäl gärna ev. födoämnesallergi.Publicerat tisdag 29 maj 2018 Granskat måndag 11 juni 2018