Hoppa till innehåll

Att möta barn och elever med hörselnedsättning i Västmanlands län

Baskurs gällande hörselnedsättning och vilka anpassningar som kan göra lärmiljön tillgänglig.

 • 14
  onsdag
  oktober 2020
  08.30 - 16.00 Västerås, Kyrkobacksgården, Rudbeckiussalen, Västra Kyrkogårdsgatan 10
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 233719
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen utgår från barnrättsperspektivet och vi kopplar till styrdokument.

Innehåll: Nedsatt hörsel och dess konsekvenser

* Hörselsinnets funktioner

* Nedsatt hörsel och konsekvenser

* Ljudmiljö

* Förhållningssätt och bemötande

* Pedagogiska konsekvenser av hörselnedsättning

* Egenperspektiv på att leva med hörselnedsättning

Kursen innehåller föreläsningar som varvas med filmade illustrationer. Du får möjlighet att i grupp diskutera och dela erfarenhet kring pedagogiska konsekvenser.

Medverkande:

Rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagoger inriktning hörsel från Centrala elevhälsan

Specialpedagoger inriktning hörsel Region Västmanland

Ungdomar från Unga Hörselskadade

Medverkande

Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09
Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435

Målgruppsbeskrivning

Du som möter barn och elever med hörselnedsättning i förskola och skola.

Du som resursperson är välkommen att delta tillsammans med undervisningsansvarig lärare.

Syfte

Du som deltagare får baskunskaper kring hörselnedsättning, pedagogiska konsekvenser, förhållningssätt och bemötande.

Mål

Du som deltagare har ökad kunskap kring hörselnedsättning och hur lärmiljön kan göras tillgänglig för barn och elever med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Sameskola

Teman

Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat söndag 7 juni 2020