Att möta barn och elever med cerebral synnedsättning, CVI

Nätbaserad baskurs om hur du kan skapa tillgängliga lärmiljöer för barn och ungdomar med CVI. Hur påverkar de medicinska och psykologiska perspektiven de pedagogiska konsekvenserna i vardagen.

 • 16
  tisdag
  januari 2018
  -
  25
  fredag
  maj 2018
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolepersonal, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare
 • Aktivitets-ID: 135943
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade kursen ger grundläggande kunskaper och övergripande information om cerebral synnedsättning (CVI) och konsekvenser för undervisningssituationen. I kursen behandlas hur de medicinska och psykologiska perspektiven påverkar de pedagogiska konsekvenserna i vardagen samt vilka pedagogiska strategier som behövs för delaktighet.

Kursen består av fyra moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Medicinskt och psykologiskt perspektiv
 • Konsekvenser i vardagen
 • Pedagogiska strategier

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på ­­kursforum. Löpande kommer också arbetsuppgifter med inriktning mot den egna verksamheten.

Medverkande

Ingrid Nordberg, ingrid.nordberg@spsm.se, 010-473 5112
Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se, 010-473 52 82
Åsa Karlsson-Lundqvist, asa.karlsson-lundqvist@spsm.se, 010-473 51 00

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till lärare och arbetslag i förskola, särskola, grund- och gymnasieskola samt gymnasiesärskola som möter barn eller undervisar elever med cerebral synnedsättning (CVI).

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och förståelse för att kunna skapa en god lärmiljö för elever med cerebral synnedsättning (CVI). Du får förståelse för omgivningsfaktorernas betydelse och strategier för att utforma en tillgänglig lärmiljö och pedagogik.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • cerebral synnedsättning (CVI) och konsekvenser för undervisningssituationen.
 • omgivningsfaktorers betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande.
 • strategier för att utforma en tillgänglig lärmiljö och pedagogik.
 • kompetens att tillämpa kunskaperna i sitt praktiska arbete.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Ingrid Nordberg, ingrid.nordberg@spsm.se, 010-473 5112
Annika Södergren, annika.sodergren@spsm.se, 010-473 52 82

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Perception

Övrigt

Det är nödvändigt att du får använda cirka 2x60 minuter per vecka för att arbeta med kursen. Frigör tid varje vecka för kursen. Vi rekommenderar att du sprider tiden under arbetsveckans dagar.Publicerat torsdag 26 oktober 2017 Granskat måndag 18 december 2017