Att möta barn i förskolan som har en hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar

Att möta barn i förskolan som har en hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar.

 • 16
  måndag
  april 2018
  14.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 153537
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under tematräffen får du som deltagare ökade kunskaper om:

 •  Hur du kan arbeta med olika pedagogiska strategier för barn som har en hörselnedsättning i   kombination med ytterligare funktionsnedsättningar.
 • Hur du kan samarbeta kollegialt kring utformandet av anpassningar i lärmiljön.

Frågor som kommer att diskuteras:

 • Hur kan jag som pedagog stödja barnet i sociala sammanhang och i leken med kamrater?
 • Hur kan jag som pedagog få med mina kollegor på att göra de anpassningar som behövs?

 

Medverkande

Yvonne Höglund, yvonne.hoglund@spsm.se, 010-4735710
Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 010-4735408

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare och specialpedagoger som arbetar i förskolan.

Syfte

Syftet med tematräffen för dig som deltagare är att du ska få ökade kunskaper om:

 • Olika pedagogiska strategier i ditt arbete med barn som har en hörselnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar.
 • Hur du kan samarbeta kollegialt kring utformandet av anpassningar i lärmiljön.

Mål

Att du som pedagog har kunskaper om hur verksamheten kan anpassas för alla barn oavsett funktionsförmåga.

Upplysningar om innehåll

Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 010-4735408
Yvonne Höglund, yvonne.hoglund@spsm.se, 010-4735710

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Irene Sigfridsson, irene.sigfridsson@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Förskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 15 februari 2018 Granskat onsdag 21 februari 2018