Hoppa till innehåll

Att möta barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning (ej blindhet). Baskurs

Kursen avser att stödja deltagarna i att utveckla sin verksamhets tillgänglighet genom att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön för målgruppen. En viktig del i kursen är erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna. Innehållet har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete

 • 27
  torsdag
  februari 2020
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17, våning 6
 • 26
  torsdag
  mars 2020
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17, våning 6
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Aktivitets-ID: 219292
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen består av två dagar med en mellanliggande arbetsuppgift där syftet är att pröva ny kunskap i den egna verksamheten. Innehållet består av föreläsningar, praktiska övningar och erfarenhetsutbyte och har nära anknytning till deltagarnas pedagogiska arbete.

SPSM:s kurser fokuserar på pedagogiska konsekvenser för elevers lärande, pedagogers arbete och skolan som organisation. Deltagarna bidrar med sina yrkeserfarenheter och vi ser gärna att 2-3 personer från samma verksamhet anmäler sig till samma kurs.

För dig som möter barn, elever och vuxenstuderande som läser eller kommer läsa punktskrift hänvisar vi till kurser på vår webbsida.

Medverkande

Inger Axelzon, inger.axelzon@spsm.se, 010- 473 53 27
Marianne Thegeby Truedsson, marianne.thegeby-truedsson@spsm.se, 010 4735561
Niclas Ljungberg, niclas.ljungberg@spsm.se, 0104735044

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal.

Barnskötare eller elevassistent är välkommen tillsammans med pedagogiskt ansvarig personal för utbildningen

Syfte

Kursens syfte är att ge deltagare grundläggande kunskaper och förståelse för att kunna skapa en tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

Mål

Efter genomgången kurs ska du som kursdeltagare ha:

- Grundläggande kunskap om pedagogiska konsekvenser av synnedsättning i olika grad.

- Förståelse för omgivningens betydelse för aktivitet, delaktighet och lärande

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Marianne Thegeby Truedsson, marianne.thegeby-truedsson@spsm.se, 010 4735561
Inger Axelzon, inger.axelzon@spsm.se, 010- 473 53 27
Niclas Ljungberg, niclas.ljungberg@spsm.se, 0104735044

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns micro, men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.Publicerat tisdag 19 november 2019 Granskat söndag 26 januari 2020